Spojila nás radosť z koučingu

 

Veríme v silu a v zmysel koučingu.

Robíme koučing, ktorý prináša efektívny rozvoj, pozitívne zmeny

 a správne riešenia pre rovnováhu, šťastie a slobodu. 

Sme neformálne zoskupenie spolupracujúcich koučov nielen z nitrianskeho regiónu.

Sme Nitrianski kouči.

 


Tatiana Červená

Transformačná koučka, mentorka
Prepájam svet biznisu so svetom duše. S láskou.

Peter Švec

Kouč, Inštruktor firewalkingu
Nájdeš to, čo hľadáš

Ivana Havranová

Kouč, koučujúci manažér
Zrejme žiť šťastný a naplnený život je to, o čo tu ide

Koučing je cesta k prosperite

Menou 21. storočia sú myšlienky. 

Koučing je účinný a moderný nástroj ako dostať svoje myšlienky pod kontrolu. Je nástrojom, ako porozumieť svojim emóciám a začať konať.

A nielen to. Učí ako prevziať zodpovednosť a vykročiť...

Hlavné princípy koučingu

Verí v potenciál koučovaného

Kouč neposkytuje rady. Kouč verí, že každý z nás je expert na svoj život. Potenciál je nekonečný. Prostredníctvom koučingu môžete odstrániť vnútorné prekážky a limity, ktoré bránia potenciál naplno využiť.

Zvyšuje uvedomenie, sebadôveru a zodpovednosť

S každým klientom pracujeme individuálne. Koučingom zvyšujeme schopnosť použiť vlastné zdroje a vidieť okolnosti v súvislostiach. Pomáhame zachovať nadhľad a prevziať zodpovednosť.

Je zameraný na budúcnosť

Koučing nerieši minulosť, tá už bola. Mapuje, čo je. Koučovaný si počas koučingu stanoví reálne ciele a vykročí. Nachádza možnosti riešenia situácie. Nastaví akčný plán.

Dáva slobodu, prináša diskrétnosť

Kouč koučovaného neposudzuje, je tu pre to, aby sprevádzal. Vytvára podporujúce prostredie na základe diskrétnosti a otvorenosti. Počas koučingu, možno prvý krát v svojom živote, môžete hovoriť z hĺbky svojej duše.

Vziať život do vlastných rúk.

Dovoliť si žiť svoje sny.

Takto sa s nami spojíte