Ochrana osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Na stránke www.nitrianskikouci.sk nám poskytujete vaše osobné údaje. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Naše kontaktné údaje: 

Nitrianski kouči, neformálne zoskupenie koučov z nitrianskeho regiónu
Email: info@nitranskikouci.sk
Každý kouč z Nitrianskych koučov poskytuje svoje služby na základe živnostenského oprávnenia.

1. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje z kontaktných formulárov
V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať nasledovné kontaktné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. prihlášky na workshop) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou poskytovaných služieb.

B. Zasielanie Informačných mailov
Informačné maily ohľadom našich aktivít v oblasti koučingu a workshopov vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

C. Štatistické údaje prezeranosti stránok
Naše webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Viac o tom, ako využívame cookies nájdete nižšie v tomto texte.

Neplnoletí

Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme svoje služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

2. Spôsob spracovania osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja.

Prístup k osobným údajom má iba administrátor našej webovej stránky a firma Websupport, ktorá zabezpečuje webhosting. S oboma firmami máme podpísané dohody resp. zmluvy o ochrane osobných údajov a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

3. Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje získané cez kontaktné formuláre na stránkach spracovávame počas poskytovania žiadanej služby. Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky služieb uchovávame 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4. Pre aké účely osobné údaje spracovávame
Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo máte dotaz ohľadne mojich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1A na právnom základe - Oprávnený záujem.

Ak sa rozhodnete používať naše platené služby na základe zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe - Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.

Pre zasielanie informačných mailov evidujeme minimálne údaje (email) a to na právnom základe - Súhlas. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. 

5. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov
V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
práva na opravu,
právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť údajov
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese môjho sídla, prostredníctvom elektronickej adresy cervena@coach-mentor.sk,  alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha, a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, môj podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať. Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

6. Zásady používania cookies
Naše stránky používajú cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite tieto webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie podmienok používania.

Čo sú to cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Ako a prečo používame cookies?
Základné súbory cookie
Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Cookies tretích strán
Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics. Tieto služby sú integrované do stránok preto, aby sme lepšie chápali čo vám na našich stránkach prináša najväčší úžitok, a pretože ich považujeme za plne bezpečné.

Pravidlá používania cookies Google

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vašeho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookie uložený na Vašom zariadení.  Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť webových stránok.

7. Zodpovednosť
Naše zoskupenie je zodpovedné za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravené tento súlad preukázať kompetentným subjektom.