Naše projekty sú o troch najdôležitejších oblastiach každého človeka.

 

Sú o Práci, Rodine a Samom sebe.

Šťastná FIRMA

Vďaka koučingu, vďaka originálnej metóde tvorenia vízie, misie a hodnôt,
vďaka rozumu, ale aj tvorivej energii srdca, v súčinnosti s Vašim vlastným úsilím, vytvoríme spoločne aj z vašej firmy ŠŤASTNÉ MIESTO.

Jednoducho, s radosťou a ľahkosťou
Vás týmto procesom prevedieme.

A čo Vám to prinesie?

Vytvoríte miesto, do ktorého budú chcieť ľudia jednoducho patriť.

Pre lepší život v práci, aj po práci.

Projekt vedie: Tatiana Červená    https://www.stastnafirma.sk/

Pohodové JA

Začať od seba znamená reálne zmenu uchopiť.

Jedinú osobu, ktorú máme možnosť meniť, sme my sami a to postupnými reálnymi krokmi.

Vydať sa na dobrodružnú cestu do seba je jeden z najzmysluplnejších krokov vedomého človeka.

Nedá sa pochybiť,  je možné iba uspieť.

Projekt vedie: Peter Švec  www.petersvec.com

Zdravá RODINA

Prevedieme Vás iným pohľadom na vzťahy v rodine a k vedomému rodičovstvu. Vytvoríme prostredie dôvery. Podporíme nový postoj k budovaniu šťastného domova a rozvinieme možnosti, ako to dosiahnuť. 

Prinášame poznanie ako byť rodičom, ktorý vytvára "Zdravú rodinu". Projekt napomáha k tomu, ako byť rodičom, ktorý deťom rozumie, rozvíja, pripraví do života a zvláda nástrahy výchovy.

Šťastný rodič = šťastné deti = šťastné všetko.

Projekt vedie: Ivana Havranová   https://www.skolarodicovstva.sk/

 

 

 

S radosťou poskytujeme tieto služby.

 

 

 

INDIVIDUÁLNY koučing 

Jedna z našich najžiadanejších služieb. Poskytujeme individuálne stretnutie založené na princípoch diskrétnosti, etiky a nehodnotenia. Cieľom je viesť Vás k nachádzaniu nových riešení Vašej situácie, iným uhľom pohľadu, k rastu sebadôvery so zámeraním sa na budúcnosť. 

Stačí si vybrať kouča, jedného z nás, ktorý Vám najviac vyhovuje a absolvovať stretnutie pod jeho vedením.

TÍMOVÝ koučing

Sme nadšenci tímového koučingu. Pomôžeme Vám v procese zosúladenia individuálnych cieľov, cieľov firmy a zvýšení angažovanosti Vašich zamestnancov. Pred samotným tímových koučingom si spoločne stanovíme cieľ koučingu, dohodneme pravidlá a definovanie výstupu.

 

Zavádzanie KOUČOVACEJ KULTÚRY

Predstavte si, že vo Vašej firme máte zavedenú kultúru, ktorá pracuje v prospech všetkých. 

Koučovací štýl riadenia prináša nový rozmer vedenia zamestnancov a riadenia firmy. Jeho zavedením môžete vo firme vytvoriť efektívne prostredie podporujúce a spájajúce zároveň individuálne a firemné ciele.

Rady Vám s tým pomôžeme.