Spolupracujúci kouči

Spolupracujeme s koučami, ktorých spojila vášeň pre koučing.

Veríme v koučing. A nielen to.

Koučing a koučovací prístup prinášame do života jednotlivcov, firmy a rodiny.


Ing. Tatiana Červená, ACC

Tatiana je externou transformačnou koučkou. Žije život cez pocity, a tak pracuje aj v koučingu. Na základe najnovších poznatkov neurovedy prepája svet biznisu so svetom duše. Pre lepší život v práci, aj po práci. Firmy sprevádza procesom tvorenia vízie, misie a hodnôt a koučovacím štýlom vedie workshopy na témy ako efektivita tímov, komunikácia a dôvera v tímoch, či energetizácia tímu. Jej srdcovkou je práca s intuíciou a vlastný projekt „Šťastná firma“.

Počet hodín koučovskej praxe:  550+
Počet hodín koučovského vzdelania: 210+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:   ICF Global, ICF SK, SAKo
Jazyky: ruský, nemecký

www.coach-mentor.sk, tel. (+421) 0915 795 211, email: cervena@coach-mentor.sk


Peter Švec

Peter je kouč, jeho životnou filozofiou je pestrosť v harmónii a harmónia v akcii života.
Vôľa žiť samého seba ho pritiahla v pracovnom živote od práce tlmočníka, manažéra, pedagóga, až po kouča a stále je mu najbližšia cesta, nie rola. Koučovaniu sa začal venovať po absolvovaní LPT tréningu koučov v iPEC škole v Londýne v 2014 roku. Následne si doplnil vzdelanie v Business Coaching College v Bratislave, kde sa aj naďalej vzdeláva v pokročilých moduloch koučingu, ktoré sú na Slovensku akreditované.
S klientom mieri k podstate veci, pričom preferuje jednoduché a zrozumiteľné techniky pokroku. Koučuje rád a s ľahkosťou. Pracuje s identitou, integritou a sebahodnotou klienta. Rád počúva a kladie otázky, ktoré otvárajú nové dvere. Preferuje neformálne prostredie. Peter koučuje od roku 2014 v anglickom a talianskom jazyku. Okrem toho pre vás rád  zorganizuje zážitkový workshop "Firewalking", kde vás prevedie posúvaním osobných hraníc za limity, ktoré boli pre vás doteraz nedosiahnuteľné.

Počet hodín koučovskej praxe: 250+
Počet hodín koučovského vzdelania: 140+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:   ICF, Sako
Jazyky: slovenský, anglický a taliansky

http://petersvec.com/ tel. +421 902892499, email: pesvec@gmail.com


Ing. Ivana Havranová, ACC

Ivana začala s koučingom ako koučujúci manažér. Aj prostredníctvom tohto prístupu vytvorila funkčné tímy. Má 28 ročné skúsenosti v obchode a v službách. Jej špecializácia je HORECA segment. Dnes pracuje ako externý kouč, dodáva vlastný vzdelávací projekt pre rozvoj lídrov. Okrem toho rada pracuje v jedinečných projektoch a s mladými ľuďmi. Pomocou koučingu nastavuje vo firmách program vytvárania personálneho brandu. 

Jej ďalším projektom je založenie Školy rodičovstva určenej pre rodičov, budúcich rodičov, deti. Cieľom je zdieľať nový prístup k rodičovstvu a vytvárať "Zdravé rodiny".

Počet hodín koučovskej praxe:  570+
Počet hodín koučovského vzdelania: 180+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:  ICF Global, ICF SK, SAKo
Jazyky: anglický

https://ivahavranova.sk,  tel: (+421) 0905 869 922, email: ivana@havranova.sk


Zuzana Palková

Fascinuje ju ľudské myslenie a jeho dopad na našu spokojnosť v živote.
Koučovacie rozhovory považuje za prostriedok, ktorý aktívne prispieva k pozitívnym zmenám.
Prostredníctvom nich pomáha klientom v rozhodnutí, aký smer vo svojom živote zvoliť a ako cestu k
ich cieľom zvládnuť ľahšie.
Je akreditovaný integratívny kouč, autorka kurzu Spoznaj svoje talenty, spoluautorka sady kariet
Tvorivá inšpirácia na každý deň a vedie podporné Mastermind programy pre podnikateľky.

Počet hodín koučovskej praxe: 150+
Počet hodín koučovského vzdelania: 140+
Členstvo v profesionálnych organizáciách: SAKo
Jazyky: anglický

https://www.zuzanapalkova.sk/ , tel. +421 949 405 425, email: zuzana@zuzanapalkova.sk


Ing. Ivana Havranová, ACC

Peter Kuračka je športový psychológ a kouč. Počas kariéry vrcholového športovca vyštudoval ekonómiu a psychológiu. Absolvoval koučingové tréningy The Art and Science of Coaching na Erickson International a High Performance Team Coaching. Jeho hlavnou doménou je výkonový koučing a optimalizácia výkonnosti. Podporuje športovcov v príprave na vrcholné podujatia ako sú OH, MS alebo ME. Pomáha zavádzať koučingovú kultúru nielen do športu, firiem, ale napr. aj do systému dieťa – rodič – tréner.

Počet hodín koučovskej praxe:  400+
Počet hodín koučovského vzdelania: 100+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:   ICF, SAKO
Jazyky:  anglický

www.sportovypsycholog.sk, www.performancecoaching.sk, 

tel. +421907122179, email: kuracka@sportovypsycholog.sk


Ing. Anna Pastierová, ACC

Anna viac ako 16 rokov pracuje  v profesii projektový manažér. Riadi jednotlivcov a tímy. Pomáha im dosahovať špičkové ciele a výsledky. Vedie ich tak, aby aj v krízových  situáciách nachádzali pozitívne riešenia.
V práci a v súkromnom živote využíva „koučovacie“ a „neurolingvistické“ prístupy. 
Koučovaniu tímov a jednotlivcov sa venuje s nadšením. 
Koučing je pre ňu  relax, sebarealizácia a poslanie. Verí, že ľudia vďaka koučingu dosahujú lepšie výsledky, sú kreatívnejší,  flexibilnejší a  zvládajú tlak okolia.

Tel. (+421) 0908 583 396, email: apastierova@gmail.com


Áno, to sme my, nitrianski kouči

Ako sme už písali, spojil nás koučing.

Sme komunita, ktorá chce.

Šírime koučing medzi ľudí. 

Dôvod je jednoduchý, koučing funguje.