Spolupracujúci kouči

Spolupracujeme s koučami, ktorých spojila vášeň pre koučing.

Veríme v koučing. A nielen to.

Koučing a koučovací prístup prinášame do života jednotlivcov, firmy a rodiny.


Tatiana Červená

Tatiana je profeisonálnou transformačnou koučkou. Žije život cez pocity, a tak pracuje aj v koučingu. Na základe najnovších poznatkov neurovedy prepája svet biznisu so svetom duše. Pre lepší život v práci, aj po práci. Firmy sprevádza procesom tvorenia vízie, misie a hodnôt a koučovacím štýlom vedie workshopy na témy ako efektivita tímov, komunikácia a dôvera v tímoch, či energetizácia tímu. Jej srdcovkou je práca s intuíciou a vlastný projekt „Šťastná firma“.

Počet hodín koučovskej praxe:  660+
Počet hodín koučovského vzdelania: 210+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:   ICF Global, ICF SK, SAKo
Jazyky: ruský, nemecký

www.coach-mentor.sk, https://www.stastnafirma.sk/

tel. (+421) 0915 795 211, email: cervena@coach-mentor.sk


Peter Švec

Peter je kouč, jeho životnou filozofiou je pestrosť v harmónii a harmónia v akcii života.
Koučovaniu sa začal venovať po absolvovaní LPT tréningu koučov v iPEC škole v Londýne v 2014 roku. Následne si doplnil vzdelanie v Business Coaching College v Bratislave, kde sa aj naďalej vzdeláva v pokročilých moduloch koučingu, ktoré sú na Slovensku akreditované.
Koučuje rád a s ľahkosťou. Pracuje s identitou, integritou a sebahodnotou klienta. Rád počúva a kladie otázky, ktoré otvárajú nové dvere. Preferuje neformálne prostredie. Peter koučuje od roku 2014 v anglickom a talianskom jazyku. Okrem toho pre vás rád  zorganizuje zážitkový workshop "Firewalking", kde vás prevedie posúvaním osobných hraníc za limity, ktoré boli pre vás doteraz nedosiahnuteľné.

Počet hodín koučovskej praxe: 250+
Počet hodín koučovského vzdelania: 140+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:   ICF, Sako
Jazyky: slovenský, anglický a taliansky

http://petersvec.com/ tel. +421 902892499, email: pesvec@gmail.com


Ivana Havranová

Ivana začala s koučingom ako koučujúci manažér. Aj prostredníctvom tohto prístupu vytvorila funkčné tímy. Má 28 ročné skúsenosti v obchode a v službách. Jej špecializácia je HORECA segment. Dnes pracuje ako externý kouč, dodáva vlastný vzdelávací projekt pre rozvoj lídrov. Okrem toho rada pracuje v jedinečných projektoch a s mladými ľuďmi. Pomocou koučingu nastavuje vo firmách program vytvárania personálneho brandu. 

Jej ďalším projektom je založenie Školy rodičovstva určenej pre rodičov, budúcich rodičov, deti. Cieľom je zdieľať nový prístup k rodičovstvu a vytvárať "Zdravé rodiny".

Počet hodín koučovskej praxe:  680+
Počet hodín koučovského vzdelania: 190+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:  ICF Global, ICF SK, SAKo
Jazyky: anglický

https://ivahavranova.sk,  https://www.skolarodicovstva.sk/https://expertklub.com/

tel: (+421) 0905 869 922, email: ivana@havranova.sk


Zuzana Palková

Fascinuje ju ľudské myslenie a jeho dopad na našu spokojnosť v živote.
Koučovacie rozhovory považuje za prostriedok, ktorý aktívne prispieva k pozitívnym zmenám. Prostredníctvom nich pomáha klientom v rozhodnutí, aký smer vo svojom živote zvoliť a ako cestu k ich cieľom zvládnuť ľahšie.
Je akreditovaný integratívny kouč, autorka kurzu Spoznaj svoje talenty, spoluautorka sady kariet. Tvorivá inšpirácia na každý deň.

A vedie podporné Mastermind programy pre podnikateľky.

Počet hodín koučovskej praxe: 150+
Počet hodín koučovského vzdelania: 140+
Členstvo v profesionálnych organizáciách: SAKo
Jazyky: anglický

https://www.zuzanapalkova.sk/ , tel. +421 949 405 425, email: zuzana@zuzanapalkova.sk


Peter Kuračka

Peter Kuračka je športový psychológ a kouč. Počas kariéry vrcholového športovca vyštudoval ekonómiu a psychológiu. Absolvoval koučingové tréningy The Art and Science of Coaching na Erickson International a High Performance Team Coaching. Jeho hlavnou doménou je výkonový koučing a optimalizácia výkonnosti. Podporuje športovcov v príprave na vrcholné podujatia ako sú OH, MS alebo ME. Pomáha zavádzať koučingovú kultúru nielen do športu, firiem, ale napr. aj do systému dieťa – rodič – tréner.

Počet hodín koučovskej praxe:  400+
Počet hodín koučovského vzdelania: 100+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:   ICF, SAKO
Jazyky:  anglický

www.sportovypsycholog.sk, www.performancecoaching.sk, 

tel. +421907122179, email: kuracka@sportovypsycholog.sk


Anna Pastierová

Anna je kouč a koučujúci manažér s dlhoročnou praxou v projektovom riadení.

V práci a v súkromnom živote využíva  koučovacie a neurolingvistické prístupy podporujúce rýchlosť a efektívnosť zmeny.
Firmy a ich zamestnancov sprevádza tímovým a individuálnym koučingom. Otvára ich  cesty na podporu  potenciálu,  vzájomnej spolupráce,  zvládanie stresu, objavovanie   vnútornej motivácie a kreativity,  vytvorenie  rovnováhy  práca-osobný život a nastavenie životných hodnôt.

Počet hodín koučovskej praxe:  170 +
Počet hodín koučovského vzdelania:  80 +

Členstvo v profesionálnych organizáciách:   SAKO
Jazyky: slovenský

www.eufc.sk  tel. +421 908 583 396, email:apastierova@gmail.com

Peter Jászberényi

Má za sebou mnohoročné skúsenosti ako projektový manažér a konzultant v prostredí slovenských firiem aj medzinárodných korporácií. Je spoluautorom alebo prekladateľom niekoľkých odborných publikácií z oblasti projektového riadenia. Vyštudoval informatiku na Slovenskej technickej univerzite a na Ekonomickej univerzite.
Do koučingu vstúpil cez školu integratívneho koučingu, vníma ho však predovšetkým cez jeho kľúčové univerzálne princípy. V oblasti tímového koučingu absolvoval tréning High Performance Team Coaching (Erickson). Neustály rozvoj pokladá za nevyhnutný predpokladom dlhodobého úspechu - či už jednotlivca, alebo organizácie. Podporu ľudí a firiem v ich rozvoji berie ako svoje poslanie a napĺňa ho aj prostredníctvom koučovania a pôsobenia v Slovenskej asociácii koučov (SAKo). Taktiež sa venuje posilňovaniu sociálnych spôsobilostí ('soft skills') manažérov, projektových manažérov a vedúcich tímov a podpore strategického kreatívneho rozvoja firiem s využitím koučovacích princípov. 

Počet hodín koučovskej praxe:  125+
Počet hodín koučovského vzdelania: 175+
Členstvo v profesionálnych organizáciách:   SAKO
Jazyky:  slovenský, český, anglický

https://www.linkedin.com/in/peterjaszberenyi/

tel: +421905562744, email: peter.jaszberenyi@gmail.com

Martina Gajdošová

Martina je koučka so zameraním na životný a vzťahový koučing. Vzdelanie kouča získala v Powercoaching v Bratislave. Tu svoje vzdelanie doplnila o ďalšiu efektívnu metódu a to Konštelácie s figúrkami.
Verí, že každý môže žiť život podľa svojich predstáv. A svojimi zvedavými otázkami rada pomáha klientom objavovať ich vlastný potenciál a meniť ich predstavy na kroky k vysnívanému cieľu.  Na koučingu sa je páči, že každý vie najlepšie, čo je pre neho správne a rada sprevádza ľudí na ich ceste poznania a verí v ich jedinečnosť.

Jej obľúbený citát je od Galilea Galilei a podľa nej sa hodí na koučing: Nikoho nemôžete nič naučiť. Môžete mu iba pomôcť, aby to objavil sám v sebe.

Počet hodín koučovskej praxe: 30+
Počet hodín koučovského vzdelania: 110+
Členstvo v profesionálnych organizáciach: SAKo
Jazyky: anglický, taliansky

https://www.martinagajdosova.sk/

tel.: +421 905 208 676, martina@martinagajdosova.sk


Áno, to sme my, nitrianski kouči

Ako sme už písali, spojil nás koučing.

Sme komunita, ktorá chce.

Šírime koučing medzi ľudí. 

Dôvod je jednoduchý, koučing funguje.